تضمین کیفیت > آزمایشگاه

  تضمین کیفیت    آزمایشگاه  
 

شرکت فولادناب تبریز به منظور حصول اطمینان ازمطابقت مشخصات فنی و کیفی محصولات خود با الزامات تعیین شده در استانداردهای ملی و بین المللی آزمایشگاه خود را به تجهیزات لازم برای کنترل آنالیز شیمیایی و خواص مکانیکی محصولات شامل سختی ، کشش و خمش و بررسی ساختار فلزات و متالوگرافی مجهز نموده و با دریافت گواهینامه ایزو 17025 از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران به عنوان یکی از آزمایشگاههای مرجع در شمالغرب کشور شناخته می شود.

ليست دستگاه ها وتجهيزات ونرم افزارهای مورداستفاده درآماده سازی نمونه وآزمون

آزمایشگاه شرکت فولادناب تبریز از طریق ایجاد و اجرای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه¬ بر مبنای استاندارد ISIRI ISO/IEC 17025:2005 تجدید نظر اول چاپ سال 1386 و اصول حرفه¬ای فعالیت¬های آزمایشگاهی، سیستم مدیریت کیفیت خود را مستند کرده است. این سیستم همه فرآیندها و مسئولیت¬های مرتبط با فعالیت آزمایشگاه را تشریح می¬کند. این سیستم تایید می¬کند که همه فرآیندهای کاری آزمایشگاه برنامه¬ریزی شده و تحت کنترل هستند.
دامنه کاربرد نظام کیفیت نظام کیفیت آزمایشگاه متالورژی شرکت فولادناب تبریز دربرگیرنده آزمون¬های ذیل است:

روش ها و دستورالعملهای آزمون آزمایشگاه

خط مشي كيفيت آزمايشگاه متالورژی شركت فولاد ناب تبريز

در راستاي خط مشي مديريت كيفيت شركت فولادناب تبريز، مديريت شرکت با توجه به اهداف كلان ذيل تعهد خود را جهت استقرارو حفظ الزامات نظام استاندارد ISO 17025:2005 اعلام می دارد:
1- انجام خدمات آزمايشگاهي در دامنه كاربرد آزمونهای کشش ،خمش ،سختی سنجی و آنالیز ترکیب شیمیایی فولادهای ساختمانی مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی
2- بهبود مستمر كيفيت خدمات آزمايشگاهی با كاهش عدم قطعيت تجهيزات و افزایش سطح اطمینان نتایج آزمون ها
3- كاهش هزينه ها و مدت زمان اعلام نتایج آزمون و افزایش سطح رضایت مشتریان
4- انجام خدمات آزمايشگاهي بر اساس روش ها و دستورالعمل هاي تدوين شده براساس استانداردهای ملی
5- رعايت الزامات قانوني و زيست محيطي، ايمني و بهداشت كار در آزمايشگاه
6- افزايش اثربخشي آموزشها، آگاهي¬ها، صلاحيت¬ها و انگيزش منابع انساني مؤثر بر كيفيت آزمايشگاه
7- تاکید بر حفظ اسرار و حفاظت از اموال و اطلاعات مشتریان

   

تضمین کیفیت > آزمایشگاه
 
  لینک های مرتبط

سازمان ملی استاندارد
انجمن آهن ایران
وزارت صنعت و معدن و تجارت
تماس با ما

تماس با ما
اخبار شرکت

ویدئو معرفی
گزیده اخبار فولاد
رویداد های شرکت
گالری تصاویر
تضمین کیفیت

آزمایشگاه
کنترل کیفیت
تحقیق و توسعه
آموزش
سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت
استانداردهای محصولات
مقالات فنی و کیفی
اموربازرگانی

فروش داخلی
صادرات
شکایات مشتریان
ارزیابی رضایت مشتریان
مواد خام
سازندگان تجهیزات و پیمانکاران
محصولات

ناودانی
تیرآهن
نبشی
کاتالوگ محصولات
درباره ما

تاریخچه
ماموریت ، چشم انداز و اهداف
امور تولید
مدیران شرکت
گواهینامه ها و نشان ها
 
All rights reserved. 2014. © Folad Nab Tabriz.
Design by : Tabrizi