تضمین کیفیت > سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت

  تضمین کیفیت    سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت  
 

در سالهای اخیر ، تدوین استانداردهای مرتبط با سیستم های مدیریتی از جمله کیفیت ، محیط زیست ، ایمنی و بهداشت حرفه ای و غیره از رونق قابل توجهی برخوردار بوده است. به طوریکه اخذ گواهینامه های ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001 برای بسیاری از سازمان ها بدیهی و الزامی است .شاید در گذشته اجرای این سیستم ها از افتخارات یک سازمان محسوب می گردید اما امروزه لازمه بقای یک سازمان بوده و شاید در آینده جزیی جدایی ناپذیر از آن باشد

سیستمهای مدیریت يكپارچه تلفیقي از سه استاندارد مدیریت کیفیت ISO 9001 ، مدیریت زیست محیطی ISO 14001 و مدیریت ایمنی وبهداشت حرفه ای OHSAS 18001 است. با توجه به شباهتهای غیر قابل انکار بین اين استاندارد ها ،استقرار یکپارچه این سه سیستم ، درقالب " سیستمهای یکپارچه مدیریت " زمینه های بهبود مستمر در هر یک از سه زمینه را ایجاد مي نمايد.  

سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

الزامات سیستم مدیریت کیفیت که در این استاندارد مشخص شده است،مکمل الزامات مشخص شده برای محصول هستند . این استاندارد بین المللی می تواند توسط طرف های درون سازمانی و برون سازمانی از جمله سازمان های گواهی دهنده جهت ارزیابی توانایی سازمان در تحقق خواسته های مشتری ،الزامات قانونی و مقرراتی قابل کاربرد برای محصول و الزامات خود سازمان مورد استفاده قرار گیرد.

سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001

استانداردهای مدیریت زیست محیطی به این منظور تهیه شده اند که عناصر یک سیستم مدیریت زیست محیطی موثر را برای سازمان ها فراهم نمایند تا بتوانند با سایر الزامات مدیریت ادغام شوند و سازمان ها را در دستیابی به اهداف زیست محیطی و اقتصادی کمک نمایند.

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای OHSAS 18001

این استاندارد سری ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای (OHSAS)الزاماتی را برای یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای (OH&S)معین می نماید تا یک سازمان را برای کنترل ریسک های ایمنی و بهداشت حرفه ای خود توانمند نماید و عملکرد ایمنی و بهداشت حرفه ای خود را بهبود بخشد.

بر اساس نتايج بدست آمده، استقرار اين سيستم موجب بهبود در شاخص¬هاي عملكرد فرآيندها و همسو نمودن فعاليت كليه بخش¬هاي عملياتي و پشتيباني در جهت مأموريت¬هاي اصلي شركت فولاد ناب تبريز گرديده است. ساير دستاوردهاي مهم استقرار اين سيستم عبارت است از:


1- تهیه، تدوین، حفظ و نگهداری مستندات مربوط به سیستم مدیریت یکپارچه
2- شناسایی فرآیندها و تعامل آنها با یکدیگر و اجراي مكانيزمهاي بازنگري و تهيه شناسنامه فرآيندها.
3- تلاش در جهت ارتقاي سطح رضايتمندي پيمانكاران و مشتريان .
4-افزایش ایمنی درمقابل مخاطرات وحوادث ، تامین سلامت کارکنان وکاهش حوادث وبیماری های ناشی از شغل
5- شناسایی خطرات محیط کار و ارزیابی و اولویت بندی آن و کاهش یا رفع ریسک های خسارت
6- شناسایی جنبه ها و آثار زیست محیطی مهم فعالیت ها ، تعیین جنبه های زیست محیطی بارز و جلوگیری ازآلودگی محیط زیست
7- شناسایی و کنترل فعالیت هاي دارای پیامدهای زیست محیطی و خطرات مهم
8- ایجاد آمادگی به منظور واکنش در وضعیتهای اضطراری و وقوع حوادث غیر قابل پیش بینی
9-بررسي نتايج مميزي هاي داخلي و اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

مدارک سیستم مدیریت یکپارچه شرکت فولاد ناب تبریز

نام مدرك

نام مدرك

روش اجرايي انبار

نظامنامه سيستم مديريت يكپارچه

روش اجرايي صحه گذاري

روش اجرايي كنترل مستندات

روش اجرايي پايش و اندازه گيري

روش اجرايي كنترل سوابق كيفيت

روش اجرايي پايش و اندازه گيري شاخص هاي بهداشت ايمني

رو ش اجرايي مميزي داخلي

روش اجرايي شناسايي خطرات ؛ جنبه هاي زيست محيطي و ارزيابي

روش اجرايي بازنگري مديريت

روش اجرايي ارزيابي ادواري ايمني و بهداشت  و محيط زيست

روش اجرايي بهبود مستمر

روش اجرايي رعايت الزامات زيست محيطي و بهداشت حرفه اي

روش اجرايي اقدامات اصلاحي و پيشگيرانه

روش مشاوره و ارتباطات در سازمان

روش اجرايي خريد (داخلي و خارجي)

روش اجرايي تعميرات و نگهداري تجهيزات و وسايل آزمايشگاه

روش اجرايي فروش

روش اجرايي آمادگي و مقابله با شرايط اضطراري

روش اجرايي توليد

روش اجرايي تعيين اهداف كيفيت و ايمني و بهداشت حرفه اي

روش اجرايي خدمات و رضايت مشتري

ماتريس گزارشات

روش اجرايي كنترل محصول نامنطبق

دستورالعمل توليد

روش اجرايي شناسايي و رديابي

دستورالعمل تعيين دوره كاليبراسيون

روش اجرايي كاليبراسيون

دستورالعمل تامين كنندگان

روش اجرايي نگهداري و تعميرات

دستورالعمل بسته بندي محصول

روش اجرايي برنامه ريزي و كنترل توليد

دستورالعمل كدگذاري

روش اجرايي آموزش

دستورالعمل كميته راهبري

روش اجرايي بازرسي

   

تضمین کیفیت > سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت
 
  لینک های مرتبط

سازمان ملی استاندارد
انجمن آهن ایران
وزارت صنعت و معدن و تجارت
تماس با ما

تماس با ما
اخبار شرکت

ویدئو معرفی
گزیده اخبار فولاد
رویداد های شرکت
گالری تصاویر
تضمین کیفیت

آزمایشگاه
کنترل کیفیت
تحقیق و توسعه
آموزش
سیستم یکپارچه مدیریت کیفیت
استانداردهای محصولات
مقالات فنی و کیفی
اموربازرگانی

فروش داخلی
صادرات
شکایات مشتریان
ارزیابی رضایت مشتریان
مواد خام
سازندگان تجهیزات و پیمانکاران
محصولات

ناودانی
تیرآهن
نبشی
کاتالوگ محصولات
درباره ما

تاریخچه
ماموریت ، چشم انداز و اهداف
امور تولید
مدیران شرکت
گواهینامه ها و نشان ها
 
All rights reserved. 2014. © Folad Nab Tabriz.
Design by : Tabrizi